Jak korzystać z mapy?

Przybliż lub oddal widok – użyj środkowego kółka w myszce
Przesuwanie mapy – użyj lewego klawisza myszki
Przejście do wskazanej lokalizacji – kliknij dwukrotnie na obiekt